ایرلاین تازه تاسیس فلای پرشیا FlyPersia

مرکزیت #شیراز

سه حرفی: FPI

رادیوتلفنی: Persia

فروش بلیط: به احتمال زیاد فروش پروازهای داخلی از آذرماه

شرایط تاسیس ایرلاین در ایران چیست؟

برایاستفادهازناوگانتا 30 نفر ظرفیت 12 میلیارد تومان کفایت سرمایه و برای استفاده از ناوگان 30 تا 50 نفر ظرفیت نیازمند 36 میلیارد تومان سرمایه‌ خواهد بود و برای اخذ پروانه بهره‌برداری بار هوایی اعلام شده است که نیازمند 60 میلیارد تومان کفایت سرمایه‌ است.

شرکت‌های هواپیمایی که برای کسب پروانه بهره‌برداری چارتری اقدام کنند در فعالیت داخلی 168 میلیارد تومان و در بخش بین‌المللی 210 میلیارد تومان کفایت سرمایه‌ نیاز دارند. این شرکت‌های برای کسب پروانه بهره‌برداری برنامه‌ای داخلی نیازمند 210 میلیارد تومان و در بخش بین‌المللی 240 میلیارد تومان بایست کفایت سرمایه داشته باشند و در تمام بخش‌های حمل‌ونقل هوایی (Full AOC)  این رقم 420 میلیارد تومان خواهد بود.

برای کسب پروانه بهره‌برداری در بخش AOC هلی‌کوپتری 72 میلیارد تومان و در بخش SOP سی میلیارد تومان کفایت سرمایه نیاز است.

  • قیمت ها
  • ساعت های پروازی