ردیف

فرودگاه مبداء

فرودگاه مقصد

شرکت هواپیمایی

هواپیما

روز پرواز

شماره پرواز

ساعت پرواز از مبدا

ساعت رسیدن به مقصد

خرید بلیت

۱

مهرآباد

لامرد

حمل و نقل هوایی نفت

F100

سه شنبه

۲۶۲۶

۰۷:۳۰

۰۸:۴۵

خریدآنلاین بلیت