ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپیمایی هواپیما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسیدن به مقصد خرید بلیط
۱ اهواز مشهد ‌زاگرس MD82 جمعه ۴۰۳۶ ۲۰:۱۵ ۲۲:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۲ اهواز مشهد ‌ایران ایر MD80 جمعه ۹۵۳ ۲۲:۳۰ ۰:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۳ اهواز مشهد ‌حمل و نقل هوایی نفت F100 سه شنبه ۲۵۱۰ ۹:۰۰ ۱۰:۵۰ خرید آنلاین بلیت
۴ اهواز مشهد ‌اترک ایر A320 دوشنبه ۱۹۰۳ ۱۱:۰۰ ۱۲:۵۰ خرید آنلاین بلیت
۵ اهواز مشهد ‌تابان MD88 یکشنبه ۶۲۰۲ ۲۳:۱۰ ۱:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۶ اهواز مشهد ‌ایران ایر MD80 شنبه ۹۵۳ ۱۶:۵۵ ۱۸:۴۰ خرید آنلاین بلیت
۷ اهواز مشهد ‌زاگرس MD82 سه شنبه ۴۰۳۶ ۲۱:۴۵ ۲۳:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۸ اهواز مشهد ‌آسمان B722 جمعه ۸۳۶ ۸:۳۵ ۱۰:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۹ اهواز مشهد ‌ماهان A306 دوشنبه ۱۰۴۱ ۲۲:۰۰ ۲۳:۵۰ خرید آنلاین بلیت
۱۰ اهواز مشهد ‌ایران ایر F100 سه شنبه ۴۰۲ ۱۹:۳۵ ۲۱:۲۰ خرید آنلاین بلیت
۱۱ اهواز مشهد ‌ایران ایر A400 شنبه ۴۰۲ ۱۹:۴۵ ۲۱:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۱۲ اهواز مشهد ‌آسمان F100 چهارشنبه ۸۳۶ ۱۵:۵۵ ۱۷:۴۰ خرید آنلاین بلیت
۱۳ اهواز مشهد ‌حمل و نقل هوایی نفت A320 پنجشنبه ۱۹۰۳ ۱۰:۵۰ ۱۲:۵۰ خرید آنلاین بلیت
۱۴ اهواز مشهد ‌ایران ایر MD80 دوشنبه ۹۵۳ ۱۹:۵۵ ۲۱:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۱۵ اهواز مشهد ‌ماهان A306 سه شنبه ۱۰۴۱ ۲۲:۰۰ ۲۳:۵۰ خرید آنلاین بلیت