ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپیمایی هواپیما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسیدن به مقصد خرید بلیط
۱ کیش مشهد ‌آتا ایر MD83 پنجشنبه ۵۲۹۲ ۰:۰۰ ۲۱:۴۰ خرید آنلاین بلیت
۲ کیش مشهد ‌آتا ایر A320 سه شنبه ۵۲۹۲ ۰:۰۰ ۱۷:۲۰ خرید آنلاین بلیت
۳ کیش مشهد ‌آتا ایر A320 دوشنبه ۵۲۹۲ ۰:۰۰ ۱۶:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۴ کیش مشهد ‌آتا ایر A320 شنبه ۵۲۹۲ ۰:۰۰ ۲۱:۴۰ خرید آنلاین بلیت
۵ کیش مشهد ‌اترک ایر A320 شنبه ۱۹۱۱ ۰:۰۰ ۲۱:۴۰ خرید آنلاین بلیت
۶ کیش مشهد ‌کیش ایر MD82 جمعه ۷۰۷۲ ۰:۰۰ ۱۱:۳۵ خرید آنلاین بلیت
۷ کیش مشهد ‌ماهان A306 جمعه ۱۰۴۵ ۰:۰۰ ۱۴:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۸ کیش مشهد ‌تابان MD88 پنجشنبه ۶۲۷۴ ۰:۰۰ ۱۹:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۹ کیش مشهد ‌ماهان A310 پنجشنبه ۱۰۴۵ ۰:۰۰ ۱۶:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۱۰ کیش مشهد ‌اترک ایر A320 چهارشنبه ۱۹۱۱ ۰:۰۰ ۲۱:۱۰ خرید آنلاین بلیت
۱۱ کیش مشهد ‌زاگرس MD82 چهارشنبه ۴۰۰۸ ۰:۰۰ ۱۷:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۱۲ کیش مشهد ‌ماهان A310 سه شنبه ۱۰۴۵ ۰:۰۰ ۱۹:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۱۳ کیش مشهد ‌کیش ایر MD82 سه شنبه ۷۰۷۲ ۰:۰۰ ۱۷:۲۰ خرید آنلاین بلیت
۱۴ کیش مشهد ‌تابان MD88 دوشنبه ۶۲۷۴ ۰:۰۰ ۱۹:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۱۵ کیش مشهد ‌ماهان A310 دوشنبه ۱۰۴۵ ۰:۰۰ ۱۷:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۱۶ کیش مشهد ‌اترک ایر A320 یکشنبه ۱۹۱۱ ۰:۰۰ ۲۱:۴۵ خرید آنلاین بلیت
۱۷ کیش مشهد ‌زاگرس MD82 یکشنبه ۴۰۰۸ ۰:۰۰ ۱۷:۰۰ خرید آنلاین بلیت