ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپیمایی هواپیما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسیدن به مقصد خرید بلیط
۱ کیش مهرآباد ‌ایران ایر F100 جمعه ۳۵۱ ۲۲:۳۵ ۰:۳۵ خرید آنلاین بلیت
۲ کیش مهرآباد ‌ایران ایر F100 پنجشنبه ۳۵۱ ۱۷:۱۵ ۱۹:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۳ کیش مهرآباد ‌ایران ایر F100 چهارشنبه ۳۵۱ ۲۲:۰۵ ۰:۰۵ خرید آنلاین بلیت
۴ کیش مهرآباد ‌ایران ایر F100 سه شنبه ۳۵۱ ۲۱:۰۵ ۲۳:۰۵ خرید آنلاین بلیت
۵ کیش مهرآباد ‌ایران ایر F100 دوشنبه ۳۵۱ ۱۸:۳۰ ۲۰:۳۰ خرید آنلاین بلیت
۶ کیش مهرآباد ‌ایران ایر F100 یکشنبه ۳۵۱ ۱۸:۲۰ ۲۰:۲۰ خرید آنلاین بلیت