ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپیمایی هواپیما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسیدن به مقصد خرید بلیط
۱ مشهد کرمانشاه ‌اترک ایر A320 جمعه ۱۹۱۴ ۱۶:۵۰ ۱۸:۴۰ خرید آنلاین بلیت
۲ مشهد کرمانشاه ‌معراج A320 چهارشنبه ۲۸۶۷ ۱۸:۰۰ ۱۹:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۳ مشهد کرمانشاه ‌اترک ایر A320 سه شنبه ۱۹۱۴ ۱۶:۱۵ ۱۷:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۴ مشهد کرمانشاه ‌زاگرس MD82 شنبه ۴۰۳۳ ۱۲:۰۰ ۱۴:۰۰ خرید آنلاین بلیت
۵ مشهد کرمانشاه ‌معراج A320 یکشنبه ۲۸۶۷ ۱۲:۳۰ ۱۴:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۶ مشهد کرمانشاه ‌ایران ایر MD80 جمعه ۹۰۸ ۵:۳۰ ۷:۱۵ خرید آنلاین بلیت
۷ مشهد کرمانشاه ‌ایران ایر MD80 دوشنبه ۹۰۸ ۵:۳۰ ۷:۱۵ خرید آنلاین بلیت