ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپیمایی هواپیما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسیدن به مقصد خرید بلیط
۱ مهرآباد آغاجاری ‌حمل و نقل هوایی نفت F100 جمعه ۲۶۱۴ ۷:۱۰ ۸:۵۵ خرید آنلاین بلیت
۲ مهرآباد آغاجاری ‌حمل و نقل هوایی نفت F100 دوشنبه ۲۶۱۴ ۹:۰۵ ۱۰:۴۵ خرید آنلاین بلیت