ردیف فرودگاه مبداء فرودگاه مقصد شرکت هواپیمایی هواپیما روز پرواز شماره پرواز ساعت پرواز از مبدا ساعت رسیدن به مقصد خرید بلیط
۱ مهرآباد چابهار ‌قشم ایر F100 شنبه ۱۲۶۰ ۹:۴۵ ۱۲:۰۵ خرید آنلاین بلیت
۲ مهرآباد چابهار ‌ایران ایر F100 شنبه ۴۹۰ ۵:۴۵ ۸:۰۵ خرید آنلاین بلیت
۳ مهرآباد چابهار ‌آسمان F100 سه شنبه ۳۸۹۴ ۹:۳۰ ۱۱:۵۵ خرید آنلاین بلیت
۴ مهرآباد چابهار ‌آسمان F100 یکشنبه ۳۸۹۴ ۹:۳۰ ۱۱:۵۵ خرید آنلاین بلیت
۵ مهرآباد چابهار ‌ایران ایر F100 جمعه ۳۸۰ ۷:۰۵ ۹:۲۵ خرید آنلاین بلیت