آخرین آمار گروه هتل۲۴ درجزیره زیبای #کیش
امروز ۵ آبان

?هتل #ترنج ۵⭐️ از ۵ آبان ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۹۰۷ ه.تومان
?هتل #ایران ۵⭐️ از ۵ آبان ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۴۴۰ ه.تومان
?هتل #داریوش ۵⭐️ از ۹ آبان ? ۲ تخته هرشب ۵۳۰ ه.تومان
?هتل #شایان ۵⭐️ از ۵ آبان ? ۲ تخته هرشب ۳۰۰ ه.تومان
?هتل #شایگان ۵⭐️ از ۷ آبان ? ۲ تخته هرشب ۲۲۴ ه.تومان
?هتل #پارمیدا ۴⭐️ از ۷ آبان ? ۲ تخته هرشب ۲۱۰ ه.تومان
?هتل #هلیا ۴⭐️ از ۸ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۸۰ ه.تومان
?هتل #سارا ۴⭐️ از ۵ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۴۰ ه.تومان
?هتل #ارم_بزرگ ۴⭐️ از ۷ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۱۰ ه.تومان
?هتل #گاردنیا ۴⭐️ از ۵ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۳۵ ه.تومان
?هتل #آرامیس ۴⭐️ از ۹ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۴۰ ه.تومان
?هتل #شایلی ۴⭐️ از ۷ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۶۰ ه.تومان
?هتل #گراند ۴⭐️ از ۷ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۲۰ ه.تومان
?هتل #لوتوس ۴⭐️ از ۷ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۳۰ ه.تومان
?هتل #تماشا ۳⭐️ از ۶ آبان ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۱۳۰ ه.تومان
?هتل #آرا ۳⭐️ از ۵ آبان ? ۲ تخته هرشب ۸۵ ه.تومان

⭐️♥️?هتل۲۴…

 رزرو آنلاین هتل های ایران

۰۹۱۲۰۲۴۰۷۲۴| ? ۰۹۱۵۲۴۲۴۷۲۴| ? ۰۹۱۶۲۴۲۴۰۲۴ | ☎️۰۵۱۳۸۳۸۱۴۲۴