آخرین آمار گروه هتل۲۴ در #مشهد مقدس
امروز ۵ آبان

?هتل #مجلل #آرمان ۵⭐️ هرنفر صبحانه از ۵ آبان هرشب ۱۶۸ ه.تومان
?هتل #سی_نور ۴⭐️ هرنفر صبحانه از ۷ آبان هرشب ۱۲۰ ه.تومان
?هتل #شارستان ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۵ آبان هرشب ۱۸۵ ه.تومان
?هتل #رضویه ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۶ آبان هرشب ۱۶۵ ه.تومان
?هتل #اطلس ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۷ آبان هرشب ۱۰۴ ه.تومان
?هتل #تهران ۳⭐️ هرنفر فولبرد از ۵ آبان هرشب ۹۵ ه.تومان
?هتل #هاترا ۳⭐️ هرنفر فولبرد از ۷ آبان هرشب ۹۵ ه.تومان
?هتل #هلیا ۳⭐️ هرنفر فولبرد از ۷ آبان هرشب ۸۵ ه.تومان
?هتل #معجزه ۲⭐️ هرنفر فولبرد از ۸ آبان هرشب ۵۵ ه.تومان

⭐️♥️?هتل۲۴…

 رزرو آنلاین هتل های ایران

۰۹۱۲۰۲۴۰۷۲۴| ? ۰۹۱۵۲۴۲۴۷۲۴| ? ۰۹۱۶۲۴۲۴۰۲۴ | ☎️۰۵۱۳۸۳۸۱۴۲۴