شاید بسیاری از شما همراهان پرواز۲۴ تاکنون هنگام چک کردن پرواز های مختلف با کلمه سیستمی و چارتر مواجه زیادی داشته اید یا زمانی که تلفنی با همکاران خدمات مشتریان ما در حال گفتگو بوده اید بارها با این دو کلمه به گوشتان خورده است. در این جا قصد دارم توضیحی شفاف و به زبان ساده در خصوص تفاوت پرواز های

چارتر و پرواز های سیستمی )یا به عبارت دیگر پرواز های برنامه ای( به شما سروران گرامی تقدیم کنم. در حقیقت پرواز های سیستمی پروازهایی هستند که توسط شرکت های هواپیمایی )ایرلاین ها( با هدف های مختلف در مسیر های خاص ایجاد می شوند. غالبا انتخاب این مسیر ها می بایست توجیه اقتصادی برای ایرلاین داشته و همین گونه هم هست اما در موارد محدودی همانند همه کشور ها، ایرلاین ها به دلایل سیاسی، مذهبی،

تکنیکی و… نیز پروازهایی در مسیرهای مختلف برقرار میکنند. برای مثال شرکت هواپیمایی ایران ایر در مسیر تهران به مشهد بنا به توجیهات اقتصادی و منابع خود روزانه ۳ یا ۴ پرواز در ساعات مختلف و در طول سال برقرار می کند که آن پرواز را برنامه ای یا سیستمی می گویند. اما شرایط برای پرواز های چارتر به گونه ای دیگر است. درخصوص پرواز های چارتر آژانس های هواپیمایی و شرکت های هولدینگ گردشگری مطرح می شوند. بصورتی که آژانس می تواند با توجه به قدرت فروش و توانمندی های خود به شرکت های هواپیمایی مراجعه کرده و درخواست برقراری یک یا چند پرواز اجاره ای در یک مسیر و ساعت خاص را به آنها ارایه می نماید. به فرض طی مراحل قانونی و برقراری پرواز، کلیه صندلی های آن پرواز دیگر متعلق به شرکت هواپیمایی نبوده )ایرلاین صرفا عملیات پروازی را طبق قوانین هواپیمایی کشوری انجام خواهد داد( و به آژانس چارترکننده منتقل می گردد. و پس از آن آژانس مسولیت فروش صندلی ها را به روش های مختلف به عهده خواهد گرفت. که در بیشتر مواقع صندلی ها بین چندین آژانس پخش شده و بصورت گروهی اقدام به فروش آن ها می نمایند. در این میان ایرلاین هایی هم هستند که صرفا پرواز های برنامه ای یا سیستمی دارند و یا بالعکس صرفا پرواز های چارتر را انجام می دهند.

در جدول زیر قصد دارم موردی تر مسایل مطرح شده را بیان نمایم:

در پایان امید است مطالب ارایه شده مفید واقع شده و هرچند اندک مورد استفاده همراهان پرواز ۲۴ قرار گیرد.

با تقدیم احترام – رامین دهقانی زاده
) مدیرعامل شرکت گسترش گردشگری نوین ایران(