آفر های بلیط هواپیما ارزان ویژه 1398/7/22 14:10

بلیط هواپیما از تهران به مشهد شنبه 7/27  قیمت210,000 تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTkiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAwMCI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwMSI7fQ==)

بلیط هواپیما از کیش به تهران سه شنبه 7/23  قیمت152,700 تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTUiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAwMyI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwMCI7fQ==)

بلیط هواپیما از اهواز به تهران سه شنبه 7/23  قیمت178,098 تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTUiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAwNCI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwMCI7fQ==)

بلیط هواپیما از تهران به اهواز دوشنبه 7/29  قیمت207,300 تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMjEiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAwMCI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwNCI7fQ==)

آفر های بلیط هواپیما ارزان ویژه از تهران به تبریز جمعه 7/26  قیمت190,000 تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTgiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAwMCI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwNiI7fQ==)

بلیط هواپیما از تبریز به تهران شنبه 7/27  قیمت195,000 تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTkiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAwNiI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwMCI7fQ==)

آفر های بلیط هواپیما ارزان ویژه از تهران به کرمانشاه شنبه 7/27  قیمت173,400 تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTkiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAwMCI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwNyI7fQ==)

بلیط هواپیما ازکرمانشاه به تهران پنج شنبه 7/25  قیمت173,400 تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTciO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAwNyI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwMCI7fQ==)

بلیط هواپیما از تهران به اردبیل شنبه 7/27  قیمت201,000 تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTkiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAwMCI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAxNCI7fQ==)

بلیط هواپیما از بوشهر به تهران جمعه 7/26  قیمت217,900 تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTgiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAxNSI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwMCI7fQ==)

بلیط هواپیما از تهران به نجف دوشنبه 7/29  قیمت349,900 تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMjEiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAwMCI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAyMiI7fQ==)

بلیط هواپیما از نجف به تهران دوشنبه 7/22  قیمت659,900 تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTQiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAyMiI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwMCI7fQ==)

بلیط هواپیما از تهران به بغداد یکشنبه 7/28  قیمت809,900 تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMjAiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAwMCI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAyMyI7fQ==)

بلیط هواپیما از آبادان به تهران سه شنبه 7/23  قیمت206,300 تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTUiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAzMCI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwMCI7fQ==)

بلیط هواپیما از تفلیس به تهران دوشنبه 7/22  قیمت213,900 تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTQiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAzOCI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwMCI7fQ==)

بلیط هواپیما از تهران به تفلیس یکشنبه 7/28  قیمت769,900 تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMjAiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAwMCI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAzOCI7fQ==)

بلیط هواپیما از تهران به زاهدان سه شنبه 7/23  قیمت210,600 تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTUiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAwMCI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDA0MCI7fQ==) 

بلیط هواپیما از زاهدان به تهران سه شنبه 7/23  قیمت210,600 تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTUiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDA0MCI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwMCI7fQ==)

بلیط هواپیما از ایلام به تهران سه شنبه 7/23  قیمت202,731 تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTUiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDA0MyI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwMCI7fQ==) 

 تهران به چابهار سه شنبه 7/23  قیمت207,300 تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTUiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAwMCI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDA4MSI7fQ==)

 چابهار به تهران سه شنبه 7/23  قیمت207,300 تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTUiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDA4MSI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwMCI7fQ==)

✈️ ساری به مشهد چهار شنبه 7/24  قیمت208,400 تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTYiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAxNiI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwMSI7fQ==)

بلیط هواپیما از زنجان به مشهد یکشنبه 7/28  قیمت250,000 تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMjAiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAzMSI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwMSI7fQ==)

بلیط هواپیما از مشهد به زنجان چهار شنبه 7/24  قیمت250,000 تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTYiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAwMSI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAzMSI7fQ==)

بلیط هواپیما از مشهد به زاهدان چهار شنبه 7/24  قیمت190,000 تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTYiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAwMSI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDA0MCI7fQ==)

بلیط هواپیما از زاهدان به مشهد چهار شنبه 7/24  قیمت205,000 تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTYiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDA0MCI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwMSI7fQ==)

بلیط هواپیما از چابهار به مشهد سه شنبه 7/23  قیمت277,038 تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTUiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDA4MSI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwMSI7fQ==)

بلیط هواپیما از اصفهان به بندرعباس چهار شنبه 7/24  قیمت273,000 تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTYiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAwMiI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAxMCI7fQ==)

بلیط هواپیما از ساری به اصفهان پنج شنبه 7/25  قیمت162,900 تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMTciO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAxNiI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAwMiI7fQ==)

بلیط هواپیما از اصفهان به نجف یکشنبه 7/28  قیمت659,900 تومان🔗  خرید آنلاین (http://charter.parvaz24.ir/Ticket.html?t=YTozOntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMTktMTAtMjAiO3M6NDoiZnJvbSI7czo1OiIxMDAwMiI7czoyOiJ0byI7czo1OiIxMDAyMiI7fQ==)

بلیط هواپیما از کیش به تبریز چهار شنبه 7/24  قیمت195,000 تومان🔗  خرید آنلاین () 

آفر های بلیط هواپیما ارزان ویژه از هواپیما از عسلویه به شیراز پنج شنبه 7/25  قیمت181,700 تومان🔗  خرید آنلاین () 

⚡️نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

☎️تلفن تماس :(021)91015724 / (051)91015724

📱موبایل:09120240524

🌐آدرس سایت:charter.parvaz24.ir

  @Parvaz24

به آفر های بلیط هواپیما امتیاز دهید
5
  • قیمت ها
  • پروازها
  • مسیرها