آفر های ویژه بلیط هواپیما امروز 1398/6/10

✈️ تهران به مشهد دوشنبه 6/11 قیمت219,900 تومان🔗 خرید آنلاین 

✈️ اهواز به تهران یکشنبه 6/10 قیمت200,000 تومان🔗 خرید آنلاین 

✈️ استانبول به تهران یکشنبه 6/10 قیمت889,900 تومان🔗 خرید آنلاین 

✈️ نجف به تهران یکشنبه 6/10 قیمت554,900 تومان🔗 خرید آنلاین 

✈️ بغداد به تهران یکشنبه 6/10 قیمت509,700 تومان🔗 خرید آنلاین 

✈️ آبادان به تهران چهار شنبه 6/13 قیمت199,824 تومان🔗 خرید آنلاین 

✈️ تفلیس به تهران یکشنبه 6/10 قیمت754,900 تومان🔗 خرید آنلاین 

✈️ اهواز به مشهد یکشنبه 6/10 قیمت151,100 تومان🔗 خرید آنلاین 

✈️ نجف به مشهد یکشنبه 6/10 قیمت584,900 تومان🔗 خرید آنلاین 

✈️ رشت به مشهد یکشنبه 6/10 قیمت250,000 تومان🔗 خرید آنلاین 

✈️ آبادان به مشهد دوشنبه 6/11 قیمت94,866 تومان🔗 خرید آنلاین 

⚡️نرخ های یاد شده برای همین ساعت می باشد و دائما در حال تغییر است

☎️تلفن تماس :(021)91015724 / (051)91015724
📱موبایل:0912-024-0524
🌐آدرس سایت:charter.parvaz24.ir
@Parvaz24