آخرین آمار گروه هتل۲۴ درجزیره ی #کیش
امروز ۰۴ دی

?هتل #ترنج ۵⭐️ از ۴ دی ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۱۰۵۰ ه.تومان
?هتل #ایران ۵⭐️ از ۴ دی ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۴۷۰ ه.تومان
?هتل #داریوش ۵⭐️ از ۴ دی ? ۲ تخته هرشب ۴۶۰ ه.تومان
?هتل #شایان ۵⭐️ از ۴ دی ? ۲ تخته هرشب ۳۷۰ ه.تومان
?هتل #شایگان ۵⭐️ از ۴ دی ? ۲ تخته هرشب ۳۲۰ ه.تومان
?هتل #پارمیدا ۴⭐️ از ۶ دی ? ۲ تخته هرشب ۲۹۰ ه.تومان
?هتل #هلیا ۴⭐️ از ۶ دی ? ۲ تخته هرشب ۲۷۰ ه.تومان
?هتل #سارا ۴⭐️ از ۶ دی ? ۲ تخته هرشب ۲۲۰ ه.تومان
?هتل #ارم_بزرگ ۴⭐️ از ۴ دی ? ۲ تخته هرشب ۲۱۰ ه.تومان
?هتل #گاردنیا ۴⭐️ از ۵ دی ? ۲ تخته هرشب ۲۰۰ ه.تومان
?هتل #آرامیس ۴⭐️ از ۶ دی ? ۲ تخته هرشب ۲۲۰ ه.تومان
?هتل #شایلی ۴⭐️ از ۸ دی ? ۲ تخته هرشب ۲۶۰ ه.تومان
?هتل #گراند ۴⭐️ از ۴ دی ? ۲ تخته هرشب ۲۳۰ ه.تومان
?هتل #لوتوس ۴⭐️ از ۴ دی ? ۲ تخته هرشب ۱۹۰ ه.تومان
?هتل #تماشا ۳⭐️ از ۵ دی ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۲۳۰ ه.تومان
?هتل #آرا ۳⭐️ از ۴ دی ? ۲ تخته هرشب ۱۳۰ ه.تومان

⭐️♥️?هتل۲۴…

 رزرو آنلاین هتل های ایران

۰۹۱۲۰۲۴۰۷۲۴| ? ۰۹۱۵۲۴۲۴۷۲۴| ? ۰۹۱۶۲۴۲۴۰۲۴ | ☎️۰۵۱۳۸۳۸۱۴۲۴