آخرین آمار گروه هتل۲۴ درجزیره ی #کیش
امروز ۰۷ دی

?هتل #ترنج ۵⭐️ از ۷ دی ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۱۰۵۰ ه.تومان
?هتل #ایران ۵⭐️ از ۱۰ دی ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۴۷۰ ه.تومان
?هتل #داریوش ۵⭐️ از ۱۲ دی ? ۲ تخته هرشب ۵۱۰ ه.تومان
?هتل #شایان ۵⭐️ از ۹ دی ? ۲ تخته هرشب ۴۶۰ ه.تومان
?هتل #شایگان ۵⭐️ از ۹ دی ? ۲ تخته هرشب ۴۹۰ ه.تومان
?هتل #پارمیدا ۴⭐️ از ۱۲ دی ? ۲ تخته هرشب ۳۲۰ ه.تومان
?هتل #هلیا ۴⭐️ از ۱۳ دی ? ۲ تخته هرشب ۲۹۰ ه.تومان
?هتل #سارا ۴⭐️ از ۱۰ دی ? ۲ تخته هرشب ۲۵۰ ه.تومان
?هتل #ارم_بزرگ ۴⭐️ از ۷ دی ? ۲ تخته هرشب ۲۱۰ ه.تومان
?هتل #گاردنیا ۴⭐️ از ۷ دی ? ۲ تخته هرشب ۱۹۰ ه.تومان
?هتل #آرامیس ۴⭐️ از ۷ دی ? ۲ تخته هرشب ۱۵۰ ه.تومان
?هتل #شایلی ۴⭐️ از ۱۰ دی ? ۲ تخته هرشب ۲۵۰ ه.تومان
?هتل #گراند ۴⭐️ از ۱۱ دی ? ۲ تخته هرشب ۲۶۰ ه.تومان
?هتل #لوتوس ۴⭐️ از ۷ دی ? ۲ تخته هرشب ۲۳۰ ه.تومان
?هتل #تماشا ۳⭐️ از ۷ دی ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۲۳۰ ه.تومان
?هتل #آرا ۳⭐️ از ۷ دی ? ۲ تخته هرشب ۱۳۰ ه.تومان

⭐️♥️?هتل۲۴…

 رزرو آنلاین هتل های ایران

۰۹۱۲۰۲۴۰۷۲۴| ? ۰۹۱۵۲۴۲۴۷۲۴| ? ۰۹۱۶۲۴۲۴۰۲۴ | ☎️۰۵۱۳۸۳۸۱۴۲۴