آخرین آمار گروه هتل۲۴ درجزیره ی #کیش
امروز ۱۱دی

?هتل #ترنج ۵⭐️ از ۱۱ دی ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۱۰۵۰ ه.تومان
?هتل #ایران ۵⭐️ از ۱۱ دی ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۴۷۰ ه.تومان
?هتل #داریوش ۵⭐️ از ۱۲ دی ? ۲ تخته هرشب ۷۱۰ ه.تومان
?هتل #شایان ۵⭐️ از ۱۳ دی ? ۲ تخته هرشب ۴۱۰ ه.تومان
?هتل #شایگان ۵⭐️ از ۱۲ دی ? ۲ تخته هرشب ۳۶۰ ه.تومان
?هتل #پارمیدا ۴⭐️ از ۱۵ دی ? ۲ تخته هرشب ۳۴۰ ه.تومان
?هتل #هلیا ۴⭐️ از ۱۶ دی ? ۲ تخته هرشب ۳۶۰ ه.تومان
?هتل #سارا ۴⭐️ از ۱۴ دی ? ۲ تخته هرشب ۲۳۰ ه.تومان
?هتل #ارم_بزرگ ۴⭐️ از ۱۱ دی ? ۲ تخته هرشب ۲۱۰ ه.تومان
?هتل #گاردنیا ۴⭐️ از ۱۲ دی ? ۲ تخته هرشب ۲۲۰ ه.تومان
?هتل #آرامیس ۴⭐️ از ۱۱ دی ? ۲ تخته هرشب ۲۲۰ ه.تومان
?هتل #شایلی ۴⭐️ از ۱۴ دی ? ۲ تخته هرشب ۲۵۰ ه.تومان
?هتل #گراند ۴⭐️ از ۱۲ دی ? ۲ تخته هرشب ۲۶۰ ه.تومان
?هتل #لوتوس ۴⭐️ از ۱۱ دی ? ۲ تخته هرشب ۲۳۰ ه.تومان
?هتل #تماشا ۳⭐️ از ۱۱ دی ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۲۶۰ ه.تومان
?هتل #آرا ۳⭐️ از ۱۲ دی ? ۲ تخته هرشب ۱۳۰ ه.تومان

⭐️♥️?هتل۲۴…

 رزرو آنلاین هتل های ایران

۰۹۱۲۰۲۴۰۷۲۴| ? ۰۹۱۵۲۴۲۴۷۲۴| ? ۰۹۱۶۲۴۲۴۰۲۴ | ☎️۰۵۱۳۸۳۸۱۴۲۴