آخرین آمار گروه هتل۲۴ درجزیره ی #کیش
امروز ۱۱ آبان

?هتل #ترنج ۵⭐️ از ۱۱ آبان ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۹۰۷ ه.تومان
?هتل #ایران ۵⭐️ از ۱۴ آبان ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۴۱۰ ه.تومان
?هتل #داریوش ۵⭐️ از ۱۵ آبان ? ۲ تخته هرشب ۳۶۰ ه.تومان
?هتل #شایان ۵⭐️ از ۱۴ آبان ? ۲ تخته هرشب ۳۰۰ ه.تومان
?هتل #شایگان ۵⭐️ از ۱۴ آبان ? ۲ تخته هرشب ۲۴۳ ه.تومان
?هتل #پارمیدا ۴⭐️ از ۱۳ آبان ? ۲ تخته هرشب ۲۶۵ ه.تومان
?هتل #هلیا ۴⭐️ از ۱۴ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۸۰ ه.تومان
?هتل #سارا ۴⭐️ از ۱۱ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۶۰ ه.تومان
?هتل #ارم_بزرگ ۴⭐️ از ۱۱ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۵۳ ه.تومان
?هتل #گاردنیا ۴⭐️ از ۱۱ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۲۵ ه.تومان
?هتل #آرامیس ۴⭐️ از ۱۲ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۷۰ ه.تومان
?هتل #شایلی ۴⭐️ از ۱۴ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۶۰ ه.تومان
?هتل #گراند ۴⭐️ از ۱۵ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۲۰ ه.تومان
?هتل #لوتوس ۴⭐️ از ۱۴ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۳۰ ه.تومان
?هتل #تماشا ۳⭐️ از ۱۱ آبان ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۱۳۰ ه.تومان
?هتل #آرا ۳⭐️ از ۱۱ آبان ? ۲ تخته هرشب ۹۵ ه.تومان

⭐️♥️?هتل۲۴…

 رزرو آنلاین هتل های ایران

۰۹۱۲۰۲۴۰۷۲۴| ? ۰۹۱۵۲۴۲۴۷۲۴| ? ۰۹۱۶۲۴۲۴۰۲۴ | ☎️۰۵۱۳۸۳۸۱۴۲۴