آخرین آمار گروه هتل۲۴ درجزیره ی #کیش
امروز ۱۴دی

?هتل #ترنج ۵⭐️ از ۱۷ دی ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۱۰۵۰ ه.تومان
?هتل #ایران ۵⭐️ از ۱۶ دی ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۵۸۰ ه.تومان
?هتل #داریوش ۵⭐️ از ۱۵ دی ? ۲ تخته هرشب ۸۱۰ ه.تومان
?هتل #شایان ۵⭐️ از ۱۷ دی ? ۲ تخته هرشب ۳۹۰ ه.تومان
?هتل #شایگان ۵⭐️ از ۱۴ دی ? ۲ تخته هرشب ۳۴۰ ه.تومان
?هتل #پارمیدا ۴⭐️ از ۱۷ دی ? ۲ تخته هرشب ۳۴۰ ه.تومان
?هتل #هلیا ۴⭐️ از ۱۸ دی ? ۲ تخته هرشب ۲۹۰ ه.تومان
?هتل #سارا ۴⭐️ از ۱۴ دی ? ۲ تخته هرشب ۲۵۰ ه.تومان
?هتل #ارم_بزرگ ۴⭐️ از ۱۴ دی ? ۲ تخته هرشب ۲۱۰ ه.تومان
?هتل #گاردنیا ۴⭐️ از ۱۷ دی ? ۲ تخته هرشب ۲۰۰ ه.تومان
?هتل #آرامیس ۴⭐️ از ۱۶ دی ? ۲ تخته هرشب ۲۵۰ ه.تومان
?هتل #شایلی ۴⭐️ از ۱۹ دی ? ۲ تخته هرشب ۲۵۰ ه.تومان
?هتل #گراند ۴⭐️ از ۱۴ دی ? ۲ تخته هرشب ۱۹۰ ه.تومان
?هتل #لوتوس ۴⭐️ از ۱۴ دی ? ۲ تخته هرشب ۱۷۰ ه.تومان
?هتل #تماشا ۳⭐️ از ۱۴ دی ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۲۴۰ ه.تومان
?هتل #آرا ۳⭐️ از ۱۵ دی ? ۲ تخته هرشب ۱۳۰ ه.تومان

⭐️♥️?هتل۲۴…

 رزرو آنلاین هتل های ایران

۰۹۱۲۰۲۴۰۷۲۴| ? ۰۹۱۵۲۴۲۴۷۲۴| ? ۰۹۱۶۲۴۲۴۰۲۴ | ☎️۰۵۱۳۸۳۸۱۴۲۴