آخرین آمار گروه هتل۲۴ درجزیره ی #کیش
امروز ۱۵آبان

?هتل #ترنج ۵⭐️ از ۱۵ آبان ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۹۰۷ ه.تومان
?هتل #ایران ۵⭐️ از ۱۵ آبان ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۴۱۰ ه.تومان
?هتل #داریوش ۵⭐️ از ۱۶ آبان ? ۲ تخته هرشب ۵۳۰ ه.تومان
?هتل #شایان ۵⭐️ از ۱۵ آبان ? ۲ تخته هرشب ۳۰۰ ه.تومان
?هتل #شایگان ۵⭐️ از ۱۶ آبان ? ۲ تخته هرشب ۲۱۰ ه.تومان
?هتل #پارمیدا ۴⭐️ از ۱۵ آبان ? ۲ تخته هرشب ۲۱۰ ه.تومان
?هتل #هلیا ۴⭐️ از ۱۵ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۸۰ ه.تومان
?هتل #سارا ۴⭐️ از ۱۶ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۴۰ ه.تومان
?هتل #ارم_بزرگ ۴⭐️ از ۱۵ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۵۳ ه.تومان
?هتل #گاردنیا ۴⭐️ از ۱۵ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۲۵ ه.تومان
?هتل #آرامیس ۴⭐️ از ۱۶ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۴۰ ه.تومان
?هتل #شایلی ۴⭐️ از ۱۶ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۴۰ ه.تومان
?هتل #گراند ۴⭐️ از ۱۷ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۲۰ ه.تومان
?هتل #لوتوس ۴⭐️ از ۱۶ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۳۰ ه.تومان
?هتل #تماشا ۳⭐️ از ۱۵ آبان ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۱۳۰ ه.تومان
?هتل #آرا ۳⭐️ از ۱۶ آبان ? ۲ تخته هرشب ۹۵ ه.تومان
⭐️♥️?هتل۲۴…

 رزرو آنلاین هتل های ایران

۰۹۱۲۰۲۴۰۷۲۴| ? ۰۹۱۵۲۴۲۴۷۲۴| ? ۰۹۱۶۲۴۲۴۰۲۴ | ☎️۰۵۱۳۸۳۸۱۴۲۴