آخرین آمار گروه هتل۲۴ درجزیره ی #کیش
امروز ۲۱ آذر

?هتل #ترنج ۵⭐️ از ۲۱ آذر ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۱۰۵۰ ه.تومان
?هتل #ایران ۵⭐️ از ۳۰ آذر ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۴۷۰ ه.تومان
?هتل #داریوش ۵⭐️ از ۲۲ آذر ? ۲ تخته هرشب ۴۱۰ ه.تومان
?هتل #شایان ۵⭐️ از ۲۱ آذر ? ۲ تخته هرشب ۳۷۰ ه.تومان
?هتل #شایگان ۵⭐️ از ۲۲ آذر ? ۲ تخته هرشب ۳۳۰ ه.تومان
?هتل #پارمیدا ۴⭐️ از ۲۸ آذر ? ۲ تخته هرشب ۳۳۰ ه.تومان
?هتل #هلیا ۴⭐️ از ۲۸ آذر ? ۲ تخته هرشب ۲۷۰ ه.تومان
?هتل #سارا ۴⭐️ از ۲۵ آذر ? ۲ تخته هرشب ۲۷۰ ه.تومان
?هتل #ارم_بزرگ ۴⭐️ از ۲۱ آذر ? ۲ تخته هرشب ۱۹۰ ه.تومان
?هتل #گاردنیا ۴⭐️ از ۲۱ آذر ? ۲ تخته هرشب ۱۹۰ ه.تومان
?هتل #آرامیس ۴⭐️ از ۲۱ آذر ? ۲ تخته هرشب ۲۶۰ ه.تومان
?هتل #شایلی ۴⭐️ از ۲۷ آذر ? ۲ تخته هرشب ۲۸۰ ه.تومان
?هتل #گراند ۴⭐️ از ۲۷ آذر ? ۲ تخته هرشب ۲۶۰ ه.تومان
?هتل #لوتوس ۴⭐️ از ۲۶ آذر ? ۲ تخته هرشب ۲۵۰ ه.تومان
?هتل #تماشا ۳⭐️ از ۲۲ آذر ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۲۶۰ ه.تومان
?هتل #آرا ۳⭐️ از ۲۳ آذر ? ۲ تخته هرشب ۱۴۰ ه.تومان

⭐️♥️?هتل۲۴…

 رزرو آنلاین هتل های ایران

۰۹۱۲۰۲۴۰۷۲۴| ? ۰۹۱۵۲۴۲۴۷۲۴| ? ۰۹۱۶۲۴۲۴۰۲۴ | ☎️۰۵۱۳۸۳۸۱۴۲۴