آخرین آمار گروه هتل۲۴ درجزیره ی #کیش
امروز ۲۳ آبان

?هتل #ترنج ۵⭐️ از ۲۳ آبان ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۹۰۷ ه.تومان
?هتل #ایران ۵⭐️ از ۱ آذر ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۴۶۰ ه.تومان
?هتل #داریوش ۵⭐️ از ۳۰ آبان ? ۲ تخته هرشب ۵۳۰ ه.تومان
?هتل #شایان ۵⭐️ از ۱ آذر ? ۲ تخته هرشب ۳۰۰ ه.تومان
?هتل #شایگان ۵⭐️ از ۲۳ آبان ? ۲ تخته هرشب ۲۹۲ ه.تومان
?هتل #پارمیدا ۴⭐️ از ۲۴ آبان ? ۲ تخته هرشب ۲۱۰ ه.تومان
?هتل #هلیا ۴⭐️ از ۲۵ آبان ? ۲ تخته هرشب ۲۲۰ ه.تومان
?هتل #سارا ۴⭐️ از ۲۷ آبان ? ۲ تخته هرشب ۲۰۰ ه.تومان
?هتل #ارم_بزرگ ۴⭐️ از ۲۳ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۲۳ ه.تومان
?هتل #گاردنیا ۴⭐️ از ۲۳ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۳۵ ه.تومان
?هتل #آرامیس ۴⭐️ از ۲۳ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۲۰ ه.تومان
?هتل #شایلی ۴⭐️ از ۲۹ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۸۰ ه.تومان
?هتل #گراند ۴⭐️ از ۲۷ آبان ? ۲ تخته هرشب ۲۶۰ ه.تومان
?هتل #لوتوس ۴⭐️ از ۲۶ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۵۰ ه.تومان
?هتل #تماشا ۳⭐️ از ۲۳ آبان ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۱۵۰ ه.تومان
?هتل #آرا ۳⭐️ از ۲۳ آبان ? ۲ تخته هرشب ۹۵ ه.تومان

⭐️♥️?هتل۲۴…

 رزرو آنلاین هتل های ایران

۰۹۱۲۰۲۴۰۷۲۴| ? ۰۹۱۵۲۴۲۴۷۲۴| ? ۰۹۱۶۲۴۲۴۰۲۴ | ☎️۰۵۱۳۸۳۸۱۴۲۴