آخرین آمار گروه هتل۲۴ درجزیره ی #کیش
امروز ۲۸ آذر

?هتل #ترنج ۵⭐️ از ۲۸ آذر ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۱۰۵۰ ه.تومان
?هتل #ایران ۵⭐️ از ۳۰ آذر ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۴۷۰ ه.تومان
?هتل #داریوش ۵⭐️ از ۳۰ آذر ? ۲ تخته هرشب ۷۱۰ ه.تومان
?هتل #شایان ۵⭐️ از ۳۰ آذر ? ۲ تخته هرشب ۴۱۰ ه.تومان
?هتل #شایگان ۵⭐️ از ۱ دی ? ۲ تخته هرشب ۴۳۰ ه.تومان
?هتل #پارمیدا ۴⭐️ از ۳ دی ? ۲ تخته هرشب ۳۱۰ ه.تومان
?هتل #هلیا ۴⭐️ از ۵ دی ? ۲ تخته هرشب ۳۴۰ ه.تومان
?هتل #سارا ۴⭐️ از ۳۰ آذر ? ۲ تخته هرشب ۲۵۰ ه.تومان
?هتل #ارم_بزرگ ۴⭐️ از ۲۸ آذر ? ۲ تخته هرشب ۲۱۰ ه.تومان
?هتل #گاردنیا ۴⭐️ از ۲۸ آذر ? ۲ تخته هرشب ۲۱۰ ه.تومان
?هتل #آرامیس ۴⭐️ از ۲۸ آذر ? ۲ تخته هرشب ۲۱۰ ه.تومان
?هتل #شایلی ۴⭐️ از ۳۰ آذر ? ۲ تخته هرشب ۲۵۰ ه.تومان
?هتل #گراند ۴⭐️ از ۲۹ آذر ? ۲ تخته هرشب ۲۵۰ ه.تومان
?هتل #لوتوس ۴⭐️ از ۲۸ آذر ? ۲ تخته هرشب ۲۴۰ ه.تومان
?هتل #تماشا ۳⭐️ از ۲۸ آذر ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۲۶۰ ه.تومان
?هتل #آرا ۳⭐️ از ۲۸ آذر ? ۲ تخته هرشب ۱۴۰ ه.تومان

⭐️♥️?هتل۲۴…

 رزرو آنلاین هتل های ایران

۰۹۱۲۰۲۴۰۷۲۴| ? ۰۹۱۵۲۴۲۴۷۲۴| ? ۰۹۱۶۲۴۲۴۰۲۴ | ☎️۰۵۱۳۸۳۸۱۴۲۴