آخرین آمار گروه هتل۲۴ درجزیره ی #کیش
امروز ۲۹ آبان

?هتل #ترنج ۵⭐️ از ۲۹ آبان ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۹۰۷ ه.تومان
?هتل #ایران ۵⭐️ از ۱ آذر ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۴۶۰ ه.تومان
?هتل #داریوش ۵⭐️ از ۱ آذر ? ۲ تخته هرشب ۳۶۰ ه.تومان
?هتل #شایان ۵⭐️ از ۳۰ آبان ? ۲ تخته هرشب ۲۹۰ ه.تومان
?هتل #شایگان ۵⭐️ از ۳۰ آبان ? ۲ تخته هرشب ۲۷۰ ه.تومان
?هتل #پارمیدا ۴⭐️ از ۲ آذر ? ۲ تخته هرشب ۲۱۰ ه.تومان
?هتل #هلیا ۴⭐️ از ۳ آذر ? ۲ تخته هرشب ۱۸۰ ه.تومان
?هتل #سارا ۴⭐️ از ۲۹ آبان ? ۲ تخته هرشب ۲۴۰ ه.تومان
?هتل #ارم_بزرگ ۴⭐️ از ۲۹ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۷۲ ه.تومان
?هتل #گاردنیا ۴⭐️ از ۲۹ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۷۵ ه.تومان
?هتل #آرامیس ۴⭐️ از ۲۹ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۷۰ ه.تومان
?هتل #شایلی ۴⭐️ از ۲۹ آبان ? ۲ تخته هرشب ۲۲۰ ه.تومان
?هتل #گراند ۴⭐️ از ۲۹ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۹۰ ه.تومان
?هتل #لوتوس ۴⭐️ از ۲۹ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۶۰ ه.تومان
?هتل #تماشا ۳⭐️ از ۲۹ آبان ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۱۸۰ ه.تومان
?هتل #آرا ۳⭐️ از ۲۹ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۰۵ ه.تومان

⭐️♥️?هتل۲۴…

 رزرو آنلاین هتل های ایران

۰۹۱۲۰۲۴۰۷۲۴| ? ۰۹۱۵۲۴۲۴۷۲۴| ? ۰۹۱۶۲۴۲۴۰۲۴ | ☎️۰۵۱۳۸۳۸۱۴۲۴