آخرین آمار گروه هتل۲۴ درجزیره ی #کیش
امروز ۰۲ آذر

?هتل #ترنج ۵⭐️ از ۲ آذر ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۹۰۷ ه.تومان
?هتل #ایران ۵⭐️ از ۲ آذر ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۴۶۰ ه.تومان
?هتل #داریوش ۵⭐️ از ۱۲ آذر ? ۲ تخته هرشب ۵۶۰ ه.تومان
?هتل #شایان ۵⭐️ از ۵ آذر ? ۲ تخته هرشب ۲۹۰ ه.تومان
?هتل #شایگان ۵⭐️ از ۳ آذر ? ۲ تخته هرشب ۲۹۰ ه.تومان
?هتل #پارمیدا ۴⭐️ از ۵ آذر ? ۲ تخته هرشب ۲۴۰ ه.تومان
?هتل #هلیا ۴⭐️ از ۵ آذر ? ۲ تخته هرشب ۱۸۰ ه.تومان
?هتل #سارا ۴⭐️ از ۳ آذر ? ۲ تخته هرشب ۱۸۰ ه.تومان
?هتل #ارم_بزرگ ۴⭐️ از ۲ آذر ? ۲ تخته هرشب ۱۴۳ ه.تومان
?هتل #گاردنیا ۴⭐️ از ۲ آذر ? ۲ تخته هرشب ۱۳۵ ه.تومان
?هتل #آرامیس ۴⭐️ از ۳ آذر ? ۲ تخته هرشب ۱۷۰ ه.تومان
?هتل #شایلی ۴⭐️ از ۵ آذر ? ۲ تخته هرشب ۱۶۰ ه.تومان
?هتل #گراند ۴⭐️ از ۲ آذر ? ۲ تخته هرشب ۱۷۰ ه.تومان
?هتل #لوتوس ۴⭐️ از ۲ آذر ? ۲ تخته هرشب ۱۶۰ ه.تومان
?هتل #تماشا ۳⭐️ از ۲ آذر ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۱۴۰ ه.تومان
?هتل #آرا ۳⭐️ از ۲ آذر ? ۲ تخته هرشب ۱۰۰ ه.تومان

⭐️♥️?هتل۲۴…

 رزرو آنلاین هتل های ایران

۰۹۱۲۰۲۴۰۷۲۴| ? ۰۹۱۵۲۴۲۴۷۲۴| ? ۰۹۱۶۲۴۲۴۰۲۴ | ☎️۰۵۱۳۸۳۸۱۴۲۴