آخرین آمار گروه هتل۲۴ درجزیره ی #کیش
امروز ۳۰ آذر

?هتل #ترنج ۵⭐️ از ۳۰ آذر ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۱۰۵۰ ه.تومان
?هتل #ایران ۵⭐️ از ۳ دی ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۴۷۰ ه.تومان
?هتل #داریوش ۵⭐️ از ۳ دی ? ۲ تخته هرشب ۶۱۰ ه.تومان
?هتل #شایان ۵⭐️ از ۳ دی ? ۲ تخته هرشب ۴۱۰ ه.تومان
?هتل #شایگان ۵⭐️ از ۱ دی ? ۲ تخته هرشب ۴۶۰ ه.تومان
?هتل #پارمیدا ۴⭐️ از ۳ دی ? ۲ تخته هرشب ۲۹۰ ه.تومان
?هتل #هلیا ۴⭐️ از ۶ دی ? ۲ تخته هرشب ۲۷۰ ه.تومان
?هتل #سارا ۴⭐️ از ۵ دی ? ۲ تخته هرشب ۲۲۰ ه.تومان
?هتل #ارم_بزرگ ۴⭐️ از ۳۰ آذر ? ۲ تخته هرشب ۲۱۱ ه.تومان
?هتل #گاردنیا ۴⭐️ از ۳۰ آذر ? ۲ تخته هرشب ۲۱۰ ه.تومان
?هتل #آرامیس ۴⭐️ از ۳۰ آذر ? ۲ تخته هرشب ۲۶۰ ه.تومان
?هتل #شایلی ۴⭐️ از ۳ دی ? ۲ تخته هرشب ۲۳۰ ه.تومان
?هتل #گراند ۴⭐️ از ۳۰ آذر ? ۲ تخته هرشب ۲۵۰ ه.تومان
?هتل #لوتوس ۴⭐️ از ۳۰ آذر ? ۲ تخته هرشب ۲۴۰ ه.تومان
?هتل #تماشا ۳⭐️ از ۳۰ آذر ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۲۳۰ ه.تومان
?هتل #آرا ۳⭐️ از ۳۰ آذر ? ۲ تخته هرشب ۱۴۰ ه.تومان

⭐️♥️?هتل۲۴…

 رزرو آنلاین هتل های ایران

۰۹۱۲۰۲۴۰۷۲۴| ? ۰۹۱۵۲۴۲۴۷۲۴| ? ۰۹۱۶۲۴۲۴۰۲۴ | ☎️۰۵۱۳۸۳۸۱۴۲۴