آخرین آمار گروه هتل۲۴ درجزیره زیبای #کیش
امروز ۸ آبان

?هتل #ترنج ۵⭐️ از ۸ آبان ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۹۰۷ ه.تومان
?هتل #ایران ۵⭐️ از ۸ آبان ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۴۴۰ ه.تومان
?هتل #داریوش ۵⭐️ از ۹ آبان ? ۲ تخته هرشب ۵۳۰ ه.تومان
?هتل #شایان ۵⭐️ از ۸ آبان ? ۲ تخته هرشب ۳۰۰ ه.تومان
?هتل #شایگان ۵⭐️ از ۸ آبان ? ۲ تخته هرشب ۲۶۰ ه.تومان
?هتل #پارمیدا ۴⭐️ از ۸ آبان ? ۲ تخته هرشب ۲۱۰ ه.تومان
?هتل #هلیا ۴⭐️ از ۹ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۸۰ ه.تومان
?هتل #سارا ۴⭐️ از ۱۱ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۶۰ ه.تومان
?هتل #ارم_بزرگ ۴⭐️ از ۸ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۱۰ ه.تومان
?هتل #گاردنیا ۴⭐️ از ۸ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۳۵ ه.تومان
?هتل #آرامیس ۴⭐️ از ۹ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۴۰ ه.تومان
?هتل #شایلی ۴⭐️ از ۱۳ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۶۰ ه.تومان
?هتل #گراند ۴⭐️ از ۸ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۲۰ ه.تومان
?هتل #لوتوس ۴⭐️ از ۸ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۳۰ ه.تومان
?هتل #تماشا ۳⭐️ از ۸ آبان ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۱۳۰ ه.تومان
?هتل #آرا ۳⭐️ از ۸ آبان ? ۲ تخته هرشب ۸۵ ه.تومان

⭐️♥️?هتل۲۴…

 رزرو آنلاین هتل های ایران

۰۹۱۲۰۲۴۰۷۲۴| ? ۰۹۱۵۲۴۲۴۷۲۴| ? ۰۹۱۶۲۴۲۴۰۲۴ | ☎️۰۵۱۳۸۳۸۱۴۲۴