آخرین آمار گروه هتل۲۴ درجزیره زیبای #کیش
امروز ۹ آبان

?هتل #ترنج ۵⭐️ از ۹ آبان ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۹۰۷ ه.تومان
?هتل #ایران ۵⭐️ از ۹ آبان ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۴۴۰ ه.تومان
?هتل #داریوش ۵⭐️ از ۹ آبان ? ۲ تخته هرشب ۵۳۰ ه.تومان
?هتل #شایان ۵⭐️ از ۹ آبان ? ۲ تخته هرشب ۳۰۰ ه.تومان
?هتل #شایگان ۵⭐️ از ۹ آبان ? ۲ تخته هرشب ۲۳۰ ه.تومان
?هتل #پارمیدا ۴⭐️ از ۱۰ آبان ? ۲ تخته هرشب ۲۶۵ ه.تومان
?هتل #هلیا ۴⭐️ از ۱۴ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۸۰ ه.تومان
?هتل #سارا ۴⭐️ از ۱۱ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۶۰ ه.تومان
?هتل #ارم_بزرگ ۴⭐️ از ۱۰ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۵۳ ه.تومان
?هتل #گاردنیا ۴⭐️ از ۹ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۲۵ ه.تومان
?هتل #آرامیس ۴⭐️ از ۱۰ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۶۰ ه.تومان
?هتل #شایلی ۴⭐️ از ۱۳ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۶۰ ه.تومان
?هتل #گراند ۴⭐️ از ۱۳ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۲۰ ه.تومان
?هتل #لوتوس ۴⭐️ از ۱۲ آبان ? ۲ تخته هرشب ۱۳۰ ه.تومان
?هتل #تماشا ۳⭐️ از ۹ آبان ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۱۳۰ ه.تومان
?هتل #آرا ۳⭐️ از ۹ آبان ? ۲ تخته هرشب ۸۵ ه.تومان

⭐️♥️?هتل۲۴…

 رزرو آنلاین هتل های ایران

۰۹۱۲۰۲۴۰۷۲۴| ? ۰۹۱۵۲۴۲۴۷۲۴| ? ۰۹۱۶۲۴۲۴۰۲۴ | ☎️۰۵۱۳۸۳۸۱۴۲۴