آخرین آمار گروه هتل۲۴ درجزیره ی #کیش
امروز ۰۹ آذر

?هتل #ترنج ۵⭐️ از ۱۲ آذر ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۱۰۵۰ ه.تومان
?هتل #ایران ۵⭐️ از ۱۲ آذر ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۴۶۰ ه.تومان
?هتل #داریوش ۵⭐️ از ۱۴ آذر ? ۲ تخته هرشب ۴۹۰ ه.تومان
?هتل #شایان ۵⭐️ از ۱۲ آذر ? ۲ تخته هرشب ۳۱۰ ه.تومان
?هتل #شایگان ۵⭐️ از ۱۲ آذر ? ۲ تخته هرشب ۳۷۰ ه.تومان
?هتل #پارمیدا ۴⭐️ از ۱۵ آذر ? ۲ تخته هرشب ۲۷۰ ه.تومان
?هتل #هلیا ۴⭐️ از ۲۱ آذر ? ۲ تخته هرشب ۲۹۰ ه.تومان
?هتل #سارا ۴⭐️ از ۱۳ آذر ? ۲ تخته هرشب ۲۷۰ ه.تومان
?هتل #ارم_بزرگ ۴⭐️ از ۱۲ آذر ? ۲ تخته هرشب ۱۹۲ ه.تومان
?هتل #گاردنیا ۴⭐️ از ۱۱ آذر ? ۲ تخته هرشب ۱۹۰ ه.تومان
?هتل #آرامیس ۴⭐️ از ۱۴ آذر ? ۲ تخته هرشب ۲۳۰ ه.تومان
?هتل #شایلی ۴⭐️ از ۱۳ آذر ? ۲ تخته هرشب ۲۶۰ ه.تومان
?هتل #گراند ۴⭐️ از ۱۱ آذر ? ۲ تخته هرشب ۲۶۰ ه.تومان
?هتل #لوتوس ۴⭐️ از ۱۱ آذر ? ۲ تخته هرشب ۲۵۰ ه.تومان
?هتل #تماشا ۳⭐️ از ۱۱ آذر ? ۲ تخته ➕ناهار هرشب ۲۳۰ ه.تومان
?هتل #آرا ۳⭐️ از ۱۱ آذر ? ۲ تخته هرشب ۱۲۰ ه.تومان

⭐️♥️?هتل۲۴…

 رزرو آنلاین هتل های ایران

۰۹۱۲۰۲۴۰۷۲۴| ? ۰۹۱۵۲۴۲۴۷۲۴| ? ۰۹۱۶۲۴۲۴۰۲۴ | ☎️۰۵۱۳۸۳۸۱۴۲۴