آخرین آمار گروه هتل۲۴ در#مشهد مقدس
امروز۴ دی

?هتل #مجلل #آرمان ۵⭐️ هرنفر صبحانه از ۴ دی هرشب ۱۶۰ ه.تومان
?هتل #سی_نور ۴⭐️ هرنفر صبحانه از ۴ دی هرشب ۱۱۰ ه.تومان
?هتل #شارستان ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۴ دی هرشب ۱۵۵ ه.تومان
?هتل #رضویه ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۴ دی هرشب ۱۱۵ ه.تومان
?هتل #اطلس ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۴ دی هرشب ۱۰۰ ه.تومان
?هتل #تهران ۳⭐️ هرنفر فولبرد از ۴ دی هرشب ۹۲ ه.تومان
?هتل #هاترا ۳⭐️ هرنفر فولبرد از ۴ دی هرشب ۸۵ ه.تومان
?هتل #هلیا ۳⭐️ هرنفر فولبرد از ۵ دی هرشب ۷۰ ه.تومان
?هتل #معجزه ۲⭐️ هرنفر فولبرد از ۴ دی هرشب ۶۰ ه.تومان

⭐️♥️?هتل۲۴…

 رزرو آنلاین هتل های ایران

۰۹۱۲۰۲۴۰۷۲۴| ? ۰۹۱۵۲۴۲۴۷۲۴| ? ۰۹۱۶۲۴۲۴۰۲۴ | ☎️۰۵۱۳۸۳۸۱۴۲۴