آخرین آمار گروه هتل۲۴ در#مشهد مقدس
امروز۷ دی

?هتل #مجلل #آرمان ۵⭐️ هرنفر صبحانه از ۷ دی هرشب ۱۶۰ ه.تومان
?هتل #سی_نور ۴⭐️ هرنفر صبحانه از ۷ دی هرشب ۱۱۰ ه.تومان
?هتل #شارستان ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۷ دی هرشب ۱۵۵ ه.تومان
?هتل #رضویه ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۷ دی هرشب ۱۱۵ ه.تومان
?هتل #اطلس ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۷ دی هرشب ۱۰۰ ه.تومان
?هتل #تهران ۳⭐️ هرنفر فولبرد از ۷ دی هرشب ۹۲ ه.تومان
?هتل #هاترا ۳⭐️ هرنفر فولبرد از ۷ دی هرشب ۸۵ ه.تومان
?هتل #هلیا ۳⭐️ هرنفر فولبرد از ۷ دی هرشب ۷۰ ه.تومان
?هتل #معجزه ۲⭐️ هرنفر فولبرد از ۷ دی هرشب ۶۰ ه.تومان

⭐️♥️?هتل۲۴…

 رزرو آنلاین هتل های ایران

۰۹۱۲۰۲۴۰۷۲۴| ? ۰۹۱۵۲۴۲۴۷۲۴| ? ۰۹۱۶۲۴۲۴۰۲۴ | ☎️۰۵۱۳۸۳۸۱۴۲۴