آخرین آمار گروه هتل۲۴ در#مشهد مقدس
امروز۱۱ دی

?هتل #مجلل #آرمان ۵⭐️ هرنفر صبحانه از ۱۱ دی هرشب ۱۶۰ ه.تومان
?هتل #سی_نور ۴⭐️ هرنفر صبحانه از ۱۱ دی هرشب ۱۱۰ ه.تومان
?هتل #شارستان ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۱۱ دی هرشب ۱۵۵ ه.تومان
?هتل #رضویه ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۱۱ دی هرشب ۱۱۵ ه.تومان
?هتل #اطلس ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۱۱ دی هرشب ۱۰۰ ه.تومان
?هتل #تهران ۳⭐️ هرنفر فولبرد از ۱۱ دی هرشب ۹۲ ه.تومان
?هتل #هاترا ۳⭐️ هرنفر فولبرد از ۱۱ دی هرشب ۸۵ ه.تومان
?هتل #هلیا ۳⭐️ هرنفر فولبرد از ۱۱ دی هرشب ۷۰ ه.تومان
?هتل #معجزه ۲⭐️ هرنفر فولبرد از ۱۱ دی هرشب ۶۰ ه.تومان

⭐️♥️?هتل۲۴…

 رزرو آنلاین هتل های ایران

۰۹۱۲۰۲۴۰۷۲۴| ? ۰۹۱۵۲۴۲۴۷۲۴| ? ۰۹۱۶۲۴۲۴۰۲۴ | ☎️۰۵۱۳۸۳۸۱۴۲۴