آخرین آمار گروه هتل۲۴ در#مشهد مقدس
امروز۱۴ دی

?هتل #مجلل #آرمان ۵⭐️ هرنفر صبحانه از ۱۴ دی هرشب ۱۶۰ ه.تومان
?هتل #سی_نور ۴⭐️ هرنفر صبحانه از ۱۴ دی هرشب ۱۱۰ ه.تومان
?هتل #شارستان ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۱۴ دی هرشب ۱۵۵ ه.تومان
?هتل #رضویه ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۱۴ دی هرشب ۱۱۵ ه.تومان
?هتل #اطلس ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۱۴ دی هرشب ۱۰۰ ه.تومان
?هتل #تهران ۳⭐️ هرنفر فولبرد از ۱۴ دی هرشب ۹۲ ه.تومان
?هتل #هاترا ۳⭐️ هرنفر فولبرد از ۱۴ دی هرشب ۸۵ ه.تومان
?هتل #هلیا ۳⭐️ هرنفر فولبرد از ۱۴ دی هرشب ۶۰ ه.تومان
?هتل #معجزه ۲⭐️ هرنفر فولبرد از ۱۴ دی هرشب ۶۰ ه.تومان

⭐️♥️?هتل۲۴…

 رزرو آنلاین هتل های ایران

۰۹۱۲۰۲۴۰۷۲۴| ? ۰۹۱۵۲۴۲۴۷۲۴| ? ۰۹۱۶۲۴۲۴۰۲۴ | ☎️۰۵۱۳۸۳۸۱۴۲۴