لیست قیمت های هتل های مشهد مقدس ۱۶ اردیبهشت:

?هتل #اترک ۴⭐️ هرنفر صبحانه هرشب ۱۶۰ ه.تومان
?هتل #اطلس ۴⭐️ هرنفر صبحانه هرشب ۹۵ ه.تومان
?هتل #بشری ۳⭐️ هرنفر فولبرد هرشب ۰ ه.تومان
?هتل #کیان ۳⭐️ هرنفر فولبرد هرشب ۸۰ ه.تومان
?هتل #صادقیه_توس ۳⭐️ هرنفر فولبرد هرشب ۸۰ ه.تومان
?هتل #رسالت ۳⭐️ هرنفر فولبرد هرشب ۶۰ ه.تومان
?هتل #معجزه ۲⭐️ هرنفر فولبرد هرشب ۴۵ ه.تومان
?هتل #آوا ۲⭐️ هرنفر فولبرد هرشب ۴۰ ه.تومان
?هتل #آفاق ۲⭐️ هرنفر فولبرد هرشب ۰ ه.تومان
?هتل #استقلال ۲⭐️ هرنفر فولبرد هرشب ۰ ه.تومان
?هتل #پارمین ۱⭐️ هرنفر فولبرد هرشب ۳۷ ه.تومان

? رزرو آنلاین هتل های ایران

۰۹۱۲۰۲۴۰۷۲۴| ? ۰۹۱۵۲۴۲۴۷۲۴| ? ۰۹۱۶۲۴۲۴۰۲۴ | ☎️۰۵۱۳۸۷۱۳۴۴۲