آخرین آمار گروه هتل۲۴ در#مشهد مقدس
امروز۲۲ آبان

?هتل #مجلل #آرمان ۵⭐️ هرنفر صبحانه از ۲۲ آبان هرشب ۱۶۰ ه.تومان
?هتل #سی_نور ۴⭐️ هرنفر صبحانه از ۲۲ آبان هرشب ۱۶۵ ه.تومان
?هتل #شارستان ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۲۲ آبان هرشب ۱۸۵ ه.تومان
?هتل #رضویه ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۲۵ آبان هرشب ۱۶۵ ه.تومان
?هتل #اطلس ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۲۲ آبان هرشب ۱۰۰ ه.تومان
?هتل #تهران ۳⭐️ هرنفر فولبرد از ۲۲ آبان هرشب ۹۵ ه.تومان
?هتل #هاترا ۳⭐️ هرنفر فولبرد از ۲۲ آبان هرشب ۷۰ ه.تومان
?هتل #هلیا ۳⭐️ هرنفر فولبرد از ۲۲ آبان هرشب ۸۵ ه.تومان
?هتل #معجزه ۲⭐️ هرنفر فولبرد از ۲۲ آبان هرشب ۵۵ ه.تومان

⭐️♥️?هتل۲۴…

 رزرو آنلاین هتل های ایران

۰۹۱۲۰۲۴۰۷۲۴| ? ۰۹۱۵۲۴۲۴۷۲۴| ? ۰۹۱۶۲۴۲۴۰۲۴ | ☎️۰۵۱۳۸۳۸۱۴۲۴