آخرین آمار گروه هتل۲۴ در#مشهد مقدس
امروز۲۴ آذر

?هتل #مجلل #آرمان ۵⭐️ هرنفر صبحانه از ۲۴ آذر هرشب ۱۶۰ ه.تومان
?هتل #سی_نور ۴⭐️ هرنفر صبحانه از ۲۴ آذر هرشب ۱۱۰ ه.تومان
?هتل #شارستان ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۲۷ آذر هرشب ۱۵۵ ه.تومان
?هتل #رضویه ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۲۷ آذر هرشب ۱۹۵ ه.تومان
?هتل #اطلس ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۲۴ آذر هرشب ۱۰۰ ه.تومان
?هتل #تهران ۳⭐️ هرنفر فولبرد از ۲۴ آذر هرشب ۹۵ ه.تومان
?هتل #هاترا ۳⭐️ هرنفر فولبرد از ۲۷ آذر هرشب ۸۵ ه.تومان
?هتل #هلیا ۳⭐️ هرنفر فولبرد از ۲۷ آذر هرشب ۷۵ ه.تومان
?هتل #معجزه ۲⭐️ هرنفر فولبرد از ۲۷ آذر هرشب ۶۵ ه.تومان

⭐️♥️?هتل۲۴…

 رزرو آنلاین هتل های ایران

۰۹۱۲۰۲۴۰۷۲۴| ? ۰۹۱۵۲۴۲۴۷۲۴| ? ۰۹۱۶۲۴۲۴۰۲۴ | ☎️۰۵۱۳۸۳۸۱۴۲۴