آخرین آمار گروه هتل۲۴ در#مشهد مقدس
امروز۲۹ آبان

?هتل #مجلل #آرمان ۵⭐️ هرنفر صبحانه از ۲۹ آبان هرشب ۱۶۰ ه.تومان
?هتل #سی_نور ۴⭐️ هرنفر صبحانه از ۲۹ آبان هرشب ۱۶۵ ه.تومان
?هتل #شارستان ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۲۹ آبان هرشب ۱۸۵ ه.تومان
?هتل #رضویه ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۳۰ آبان هرشب ۱۶۵ ه.تومان
?هتل #اطلس ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۱ آذر هرشب ۱۰۰ ه.تومان
?هتل #تهران ۳⭐️ هرنفر فولبرد از ۲۹ آبان هرشب ۹۵ ه.تومان
?هتل #هاترا ۳⭐️ هرنفر فولبرد از ۳۰ آبان هرشب ۷۰ ه.تومان
?هتل #هلیا ۳⭐️ هرنفر فولبرد از ۲۹ آبان هرشب ۸۵ ه.تومان
?هتل #معجزه ۲⭐️ هرنفر فولبرد از ۱۲ آذر هرشب ۵۵ ه.تومان

⭐️♥️?هتل۲۴…

 رزرو آنلاین هتل های ایران

۰۹۱۲۰۲۴۰۷۲۴| ? ۰۹۱۵۲۴۲۴۷۲۴| ? ۰۹۱۶۲۴۲۴۰۲۴ | ☎️۰۵۱۳۸۳۸۱۴۲۴