آخرین آمار گروه هتل۲۴ در#مشهد مقدس
امروز۲۹ آذر

?هتل #مجلل #آرمان ۵⭐️ هرنفر صبحانه از ۲۹ آذر هرشب ۱۶۰ ه.تومان
?هتل #سی_نور ۴⭐️ هرنفر صبحانه از ۲۹ آذر هرشب ۱۱۰ ه.تومان
?هتل #شارستان ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۲۹ آذر هرشب ۱۵۵ ه.تومان
?هتل #رضویه ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۲۹ آذر هرشب ۱۹۵ ه.تومان
?هتل #اطلس ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۲۹ آذر هرشب ۱۰۰ ه.تومان
?هتل #تهران ۳⭐️ هرنفر فولبرد از ۲۹ آذر هرشب ۹۲ ه.تومان
?هتل #هاترا ۳⭐️ هرنفر فولبرد از ۲۹ آذر هرشب ۸۵ ه.تومان
?هتل #هلیا ۳⭐️ هرنفر فولبرد از ۲۹ آذر هرشب ۷۰ ه.تومان
?هتل #معجزه ۲⭐️ هرنفر فولبرد از ۲۹ آذر هرشب ۶۵ ه.تومان

⭐️♥️?هتل۲۴…

 رزرو آنلاین هتل های ایران

۰۹۱۲۰۲۴۰۷۲۴| ? ۰۹۱۵۲۴۲۴۷۲۴| ? ۰۹۱۶۲۴۲۴۰۲۴ | ☎️۰۵۱۳۸۳۸۱۴۲۴