آخرین آمار گروه هتل۲۴ در#مشهد مقدس
امروز۳۰ آذر

?هتل #مجلل #آرمان ۵⭐️ هرنفر صبحانه از ۳۰ آذر هرشب ۱۶۰ ه.تومان
?هتل #سی_نور ۴⭐️ هرنفر صبحانه از ۳۰ آذر هرشب ۱۱۰ ه.تومان
?هتل #شارستان ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۳۰ آذر هرشب ۱۵۵ ه.تومان
?هتل #رضویه ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۳۰ آذر هرشب ۱۲۵ ه.تومان
?هتل #اطلس ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۳۰ آذر هرشب ۱۰۰ ه.تومان
?هتل #تهران ۳⭐️ هرنفر فولبرد از ۳۰ آذر هرشب ۹۲ ه.تومان
?هتل #هاترا ۳⭐️ هرنفر فولبرد از ۳۰ آذر هرشب ۸۵ ه.تومان
?هتل #هلیا ۳⭐️ هرنفر فولبرد از ۳۰ آذر هرشب ۷۰ ه.تومان
?هتل #معجزه ۲⭐️ هرنفر فولبرد از ۳۰ آذر هرشب ۶۵ ه.تومان

⭐️♥️?هتل۲۴…

 رزرو آنلاین هتل های ایران

۰۹۱۲۰۲۴۰۷۲۴| ? ۰۹۱۵۲۴۲۴۷۲۴| ? ۰۹۱۶۲۴۲۴۰۲۴ | ☎️۰۵۱۳۸۳۸۱۴۲۴