آخرین آمار گروه هتل۲۴ در#مشهد مقدس
امروز ۶ آبان

?هتل #مجلل #آرمان ۵⭐️ هرنفر صبحانه از ۶ آبان هرشب ۱۶۸ ه.تومان
?هتل #سی_نور ۴⭐️ هرنفر صبحانه از ۷ آبان هرشب ۱۲۰ ه.تومان
?هتل #شارستان ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۶ آبان هرشب ۱۸۵ ه.تومان
?هتل #رضویه ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۸ آبان هرشب ۱۶۵ ه.تومان
?هتل #اطلس ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۷ آبان هرشب ۱۰۴ ه.تومان
?هتل #تهران ۳⭐️ هرنفر فولبرد از ۶ آبان هرشب ۹۵ ه.تومان
?هتل #هاترا ۳⭐️ هرنفر فولبرد از ۱۲ آبان هرشب ۹۵ ه.تومان
?هتل #هلیا ۳⭐️ هرنفر فولبرد از ۷ آبان هرشب ۸۵ ه.تومان
?هتل #معجزه ۲⭐️ هرنفر فولبرد از ۱۰ آبان هرشب ۵۵ ه.تومان

⭐️♥️?هتل۲۴…

 رزرو آنلاین هتل های ایران

۰۹۱۲۰۲۴۰۷۲۴| ? ۰۹۱۵۲۴۲۴۷۲۴| ? ۰۹۱۶۲۴۲۴۰۲۴ | ☎️۰۵۱۳۸۳۸۱۴۲۴