آخرین آمار گروه هتل۲۴ در#مشهد مقدس
امروز۰۶ آذر

?هتل #مجلل #آرمان ۵⭐️ هرنفر صبحانه از ۶ آذر هرشب ۱۶۰ ه.تومان
?هتل #سی_نور ۴⭐️ هرنفر صبحانه از ۶ آذر هرشب ۱۶۵ ه.تومان
?هتل #شارستان ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۶ آذر هرشب ۱۸۵ ه.تومان
?هتل #رضویه ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۸ آذر هرشب ۱۹۵ ه.تومان
?هتل #اطلس ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۶ آذر هرشب ۱۰۰ ه.تومان
?هتل #تهران ۳⭐️ هرنفر فولبرد از ۶ آذر هرشب ۹۵ ه.تومان
?هتل #هاترا ۳⭐️ هرنفر فولبرد از ۶ آذر هرشب ۷۰ ه.تومان
?هتل #هلیا ۳⭐️ هرنفر فولبرد از ۶ آذر هرشب ۷۵ ه.تومان
?هتل #معجزه ۲⭐️ هرنفر فولبرد از ۱۲ آذر هرشب ۵۵ ه.تومان

⭐️♥️?هتل۲۴…

 رزرو آنلاین هتل های ایران

۰۹۱۲۰۲۴۰۷۲۴| ? ۰۹۱۵۲۴۲۴۷۲۴| ? ۰۹۱۶۲۴۲۴۰۲۴ | ☎️۰۵۱۳۸۳۸۱۴۲۴