آخرین آمار گروه هتل۲۴ در#مشهد مقدس
امروز ۹ آبان

?هتل #مجلل #آرمان ۵⭐️ هرنفر صبحانه از ۹ آبان هرشب ۱۶۰ ه.تومان
?هتل #سی_نور ۴⭐️ هرنفر صبحانه از ۹ آبان هرشب ۱۶۵ ه.تومان
?هتل #شارستان ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۹ آبان هرشب ۱۸۵ ه.تومان
?هتل #رضویه ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۱۳ آبان هرشب ۱۶۵ ه.تومان
?هتل #اطلس ۴⭐️ هرنفر فولبرد از ۱۲ آبان هرشب ۱۰۰ ه.تومان
?هتل #تهران ۳⭐️ هرنفر فولبرد از ۹ آبان هرشب ۹۵ ه.تومان
?هتل #هاترا ۳⭐️ هرنفر فولبرد از ۱۴ آبان هرشب ۹۵ ه.تومان
?هتل #هلیا ۳⭐️ هرنفر فولبرد از ۱۲ آبان هرشب ۸۵ ه.تومان
?هتل #معجزه ۲⭐️ هرنفر فولبرد از ۹ آبان هرشب ۵۵ ه.تومان

⭐️♥️?هتل۲۴…

 رزرو آنلاین هتل های ایران

۰۹۱۲۰۲۴۰۷۲۴| ? ۰۹۱۵۲۴۲۴۷۲۴| ? ۰۹۱۶۲۴۲۴۰۲۴ | ☎️۰۵۱۳۸۳۸۱۴۲۴